O PROJEKCIE

Stowarzyszenie Powszechnych Inicjatyw Społecznych JASPIS wraz z wolontariuszami projektowymi planuje uruchomienie KAWIARNI „Szczęśliwa Siódemka”. Projekt został zainicjowany zgodnie z potrzebami społecznymi.

Cele projektu

  • aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałanie ich wykluczeniu w sferze fizycznej, socjalnej i psychologicznej
  • edukacja społeczna związana z akceptacją osób z niepełnosprawnościami i włączanie ich w życie społeczne

Opis projektu

Zadanie będzie polegało na uruchomieniu Kawiarni, w której znajdą zatrudnienie lub będą miały możliwość odbywania stażów zawodowych osoby z niepełnosprawnościami. Zadanie będzie realizowane przez stowarzyszenie JASPIS na zasadzie odpłatnej działalności statutowej (nie będzie to działalność gospodarcza). Osoby zatrudnione w naszej Kawiarni będą miały możliwość rozwoju zawodowego (przejdą odpowiednie szkolenia), a całe zadanie będzie przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu.

Dla wielu osób z niepełnosprawnościami „Szczęśliwa Siódemka” będzie jedyną możliwością aktywizacji zawodowej, w tym: zwiększenia kompetencji, poprawy własnej samooceny czy zdobycia nowych celów w życiu.

Działalność Kawiarni, której obsługę stanowić będą tylko i wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami, znacząco wpłynie na zmianę ich postrzegania, przyczyniając się do zwiększenia akceptacji społecznej tej grupy ludzi. Poprzez nasz projekt chcemy zwrócić uwagę na to, by przedmiotem poznania uczynić człowieka, a nie tylko jego niepełnosprawności. Przewidujemy, że nasz projekt swym oddziaływaniem obejmie przede wszystkim rodziny odwiedzające kawiarnię, w tym najmłodsi członkowie lokalnej wspólnoty.

Nasze działania

Przewidujemy, że w planowanej kawiarni znajdzie się przestrzeń sprzedażowa i konsumpcyjna oraz sala umożliwiająca organizację warsztatów tematycznych, jak również prowadzenie zajęć realizujących cele opisane we wstępie.

Kawiarnia „Szczęśliwa Siódemka” będzie mieściła się w Pruszkowie, a jej otwarcie planowane jest na 27 września 2024 roku. Lokal będzie wynajmowany z komercyjną opłatą.

Główne zadania stojące przed Stowarzyszeniem

  • pozyskanie środków lub instytucji na szkolenia dla przyszłych pracowników/stażystów
  • wyszukanie i wynajęcie lokalu spełniającego warunki dostępności (planowana powierzchnia dwóch sal to min. 120 metrów). Zebranie kwot, które zabezpieczą wynajem lokalu w czasie jego organizacji (kaucja za minimum 2 miesiące)
  • pozyskanie rzeczowych lub finansowych darów, które pozwolą na organizację przestrzeni konsumpcyjnej i warsztatowej, w tym pełne wyposażenie i kawiarni.

Przy organizacji projektu pracuje obecnie 25 wolontariuszy, którzy tworzą 6 zespołów. Planujemy, że zatrudnimy oraz przygotowujemy do pracy 10 do 15 osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Łączę wyrazy szacunku

Prezes Stowarzyszenia oraz koordynator projektu

Beata Pawełczyńska